• adres Veriv Spółka Akcyjna - 50-270 Wrocław, ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29
  • godziny pracyPracujemy od : 8.00 - 18.00
  • kontakt + 48 71 758 00 55;
  • +48 602 511 511
Wezwanie do zapłaty może być wygenerowane wyłącznie przez zalogowanych użytkowników. Zarejestruj się jeśli nie posiadasz konta.


Zaloguj się podając login użytkownika i hasło
Veriv Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu
ul. Stanisława Leszczyńskiego 4 lok 29
50-270 Wrocław

Wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestry Sadowego pod numerem KRS 0000563477, NIP 8971810148, REGON 361818985. Kapitał zakładowy 4 043 500,00 zł. wpłacony w całości.


Home
Polityka bezpieczeństwa Veriv
Polityka jakości Veriv
O nas
Regulamin serwisu Veriv
KontaktCopyright © 2017 Veriv S.A.